Gói tăng Like Post, Ảnh dự thi trên fanpage Facebook

Bảng giá :Gói tăng Like Post, Ảnh dự thi trên fanpage Facebook

FACE 1
Gói 3,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 233

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 700,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 300

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 2
Gói 5,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 230

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 1,150,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 500

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

FACE 3
Gói 10,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like : 300

Đơn giá (VNĐ)/ gói : 3,000,000

Thời gian(Ngày) : 1-5

Số like miễn phí : 1,000

Khởi tạo Fanpage : Free

Tư vấn SEO Fanpage : Free

Gói tăng Like Post, Ảnh dự thi trên fanpage Facebook

(Chi phí/VNĐ/tháng)
FACE 1
Gói 3,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 233

Đơn giá (VNĐ)/ gói 700,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 300

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 2
Gói 5,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 230

Đơn giá (VNĐ)/ gói 1,150,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 500

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

FACE 3
Gói 10,000 like

Đơn giá (VNĐ)/ like 300

Đơn giá (VNĐ)/ gói 3,000,000

Thời gian(Ngày) 1-5

Số like miễn phí 1,000

Khởi tạo Fanpage Free

Tư vấn SEO Fanpage Free

Hotline tư vấn miễn phí