GOOGLE ADWORD

GOOGLE ADWORD

  • Quảng cáo TOP 10
  • Quảng cáo TOP 3
  • Quảng cáo theo Click
Gói cơ bản
Ads 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 1,200,000

Từ khóa : ≥ 3

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói Trung Cấp
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 3,500,000

Từ khóa : ≥ 5

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 4,800,000

Từ khóa : ≥ 10

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 5,600,000

Từ khóa : ≥ 15

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 6,500,000

Từ khóa : ≥ 20

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Gói cơ bản
Ads 6

Đơn giá (VNĐ)/ tháng : 8,000,000

Từ khóa : ≥ 25

Click : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

Quảng cáo TOP 3

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Đơn giá (VNĐ)/ tháng

Từ khóa

Click

Hiển thị

Gói cơ bản
ADS 1

2,800,000

≥ 3

Unlimited

Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Ads 2

4,200,000

≥ 5

Unlimited

Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

5,600,000

≥ 10

Unlimited

Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

6,800,000

≥ 15

Unlimited

Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

7,500,000

≥ 20

Unlimited

Unlimited

Gói cơ bản
ADCLICK 1

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000

Phí dịch vụ quản lý : 5%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
ADCLICK 2

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 300,000

Phí dịch vụ quản lý : 8%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
ADCLICK 3

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 500,000

Phí dịch vụ quản lý : 10%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
ADCLICK 4

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 1,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 15%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
ADCLICK 5

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 20,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 20%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP*
ADCLICK 6

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 25%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị : 5000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 12,500,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị : 10000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 25,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị : 20000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 50,000,000

Hotline tư vấn miễn phí