Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

Bảng giá :Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

5

10,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

5

25,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

5

50,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

5

100,000,000

Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 10,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 25,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 50,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 5

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 100,000,000

Hotline tư vấn miễn phí