Quảng cáo dạng văn bản

Bảng giá :Quảng cáo dạng văn bản

Quảng cáo dạng văn bản

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

3

6,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

3

15,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

3

30,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

3

60,000,000

Quảng cáo dạng văn bản

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 6,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 15,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 30,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20,000,000

Giá / hiển thị (VNĐ) 3

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 60,000,000

Hotline tư vấn miễn phí