Quảng cáo theo Click

Bảng giá :Quảng cáo theo Click

Quảng cáo theo Click

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Số lượng hiển thị 2000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 5,000,000

Hotline tư vấn miễn phí