Quảng cáo theo Click

Bảng giá :Quảng cáo theo Click

Gói cơ bản
ADCLICK 1

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000

Phí dịch vụ quản lý : 5%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
ADCLICK 2

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 300,000

Phí dịch vụ quản lý : 8%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CAO CẤP
ADCLICK 3

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 500,000

Phí dịch vụ quản lý : 10%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
ADCLICK 4

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 1,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 15%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP
ADCLICK 5

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 20,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 20%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI VIP*
ADCLICK 6

Đơn giá (VNĐ)/ ngày : 100,000,000

Phí dịch vụ quản lý : 25%

Từ khóa : Unlimited

Hiển thị : Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị : 5000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 12,500,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị : 10000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 25,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị : 20000

Giá / hiển thị (VNĐ) : 2500

Giao Tài Khoản : Có

Chi Phí (VNĐ) : 50,000,000

Quảng cáo theo Click

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
ADCLICK 1

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 100,000

Phí dịch vụ quản lý 5%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
ADCLICK 2

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 300,000

Phí dịch vụ quản lý 8%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
ADCLICK 3

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 500,000

Phí dịch vụ quản lý 10%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
ADCLICK 4

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 1,000,000

Phí dịch vụ quản lý 15%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
ADCLICK 5

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 20,000,000

Phí dịch vụ quản lý 20%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP*
ADCLICK 6

Đơn giá (VNĐ)/ ngày 100,000,000

Phí dịch vụ quản lý 25%

Từ khóa Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Số lượng hiển thị 5000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 12,500,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 3

Số lượng hiển thị 10000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 25,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Số lượng hiển thị 20000

Giá / hiển thị (VNĐ) 2500

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ) 50,000,000

Hotline tư vấn miễn phí