Quảng cáo theo ngân sách

Bảng giá :Quảng cáo theo ngân sách

Quảng cáo theo ngân sách

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS)

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

NS ≤ 8.000.000

900,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

1,400,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

2,300,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

NS > 25.000.000

3,200,000

Quảng cáo theo ngân sách

(Chi phí/VNĐ/tháng)
GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) NS ≤ 8.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 900,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) 8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 1,400,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) 15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 2,300,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS) NS > 25.000.000

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng 3,200,000

Hotline tư vấn miễn phí