Quảng cáo TOP 3

Bảng giá :Quảng cáo TOP 3

Quảng cáo TOP 3

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Đơn giá (VNĐ)/ tháng

Từ khóa

Click

Hiển thị

Gói cơ bản
ADS 1

2,800,000

≥ 3

Unlimited

Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Ads 2

4,200,000

≥ 5

Unlimited

Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

5,600,000

≥ 10

Unlimited

Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

6,800,000

≥ 15

Unlimited

Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

7,500,000

≥ 20

Unlimited

Unlimited

Quảng cáo TOP 3

(Chi phí/VNĐ/tháng)
Gói cơ bản
ADS 1

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 2,800,000

Từ khóa ≥ 3

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI TRUNG CẤP
Ads 2

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 4,200,000

Từ khóa ≥ 5

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CAO CẤP
Ads 3

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 5,600,000

Từ khóa ≥ 10

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Ads 4

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 6,800,000

Từ khóa ≥ 15

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

GÓI VIP
Ads 5

Đơn giá (VNĐ)/ tháng 7,500,000

Từ khóa ≥ 20

Click Unlimited

Hiển thị Unlimited

Hotline tư vấn miễn phí