TVC

  • Sản xuất phim quảng cáo
  • Sản xuất phim tự giới thiệu

Sản xuất phim quảng cáo

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lượng ý tưởng TVC

Kịch bản TVC

Kịch bản Storyboard

Giám đốc sản xuất

Đạo diễn

Diễn viên chuyên nghiệp chính

Diển viên nổi tiếng

Diễn viên quần chúng

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

Dựng bối cảnh

Cẩu quay phim

Chụp ảnh hậu trường

Trang điểm

Đọc off

Số lượng kỹ sảo logo, slogan

Nhạc nền

Sáng tác ca khúc

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Đăng ký bản quyền TVC

Hỗ trợ cắt ngắn TVC

Tặng gói dịch vụ Marketing Online

Giải pháp truyền thông

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

35,000,000

2

Không

Không

Không

Không

Không

1

Có sẵn

Không

Không

Không

Chuyên nghiệp

01 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

3

Không

30s

1,000,000

GÓI CAO CẤP
TCV 2

50,000,000

3

2

Không

2

2

≥ 2

Lựa chọn

02 lựa chọn

Lựa chọn

Không

45 giây

VDO Film

4

30s, 20s

2,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

80,000,000

4

2

1

5

5

≥ 5

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

6

30s, 20s, 15s

3,000,000

GÓI VIP
TCV 4

150,000,000

Không giới hạn

Lựa chọn

Lựa chọn

Lựa chọn

10

7

Lựa chọn

Lựa chọn

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo Yêu cầu

Lựa chọn

45 giây

VDO Film

Không giới hạn

30s, 20s, 15s, 5s

5,000,000

Sản xuất phim tự giới thiệu

(Chi phí/VNĐ/tháng)

"Đơn giá sản xuất (Đơn giá (VNĐ)/ TVC)"

Số lần duyệt kịch bản văn học

Kịch bản hình ảnh

Đạo diễn

Ngày quay phim full HD

Boom tay, Dolly

MC dẫn hiện trường

Số ngày quay

Đọc off

Kỹ sảo hình ảnh

Nhạc nền

Dựng phim

Địa điểm hậu kỳ

Số lần duyệt tối đa

Hỗ trợ truyền thông Online

Hỗ trợ book sóng

Giải pháp truyền thông

Hỗ trợ khác

GÓI CƠ BẢN
TCV 1

15,000,000

2

Quay phim

1

Không

Không

1

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

3-5 phút

VDO Film

2

Không

Theo chiến dịch

GÓI CAO CẤP
TCV 2

25,000,000

3

Quay phim

2

2

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

5-7 phút

VDO Film

3

Theo chiến dịch

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
TCV 3

35,000,000

4

Chuyên nghiệp

3

3

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

8-15 phut

VDO Film

4

Theo chiến dịch

GÓI VIP
TCV 4

50,000,000

5

Chuyên nghiệp

5

5

Lựa chọn

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

16-22 phút

VDO Film

6

Theo chiến dịch

Hotline tư vấn miễn phí