VIDEO ADS

VIDEO ADS

  • Quảng cáo dạng văn bản
  • Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video
  • Quảng cáo theo Click
  • Quảng cáo theo ngân sách

Quảng cáo dạng văn bản

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

3

6,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

3

15,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

3

30,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

3

60,000,000

Quảng Cáo Dạng Ảnh, Video

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Số lượng hiển thị

Giá / hiển thị (VNĐ)

Giao Tài Khoản

Chi Phí (VNĐ)

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

2,000,000

5

10,000,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

5,000,000

5

25,000,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

10,000,000

5

50,000,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

20,000,000

5

100,000,000

Quảng cáo theo ngân sách

(Chi phí/VNĐ/tháng)

Ngân sách quảng cáo /tháng (NS)

Giao Tài Khoản

Phí Quản Lí/ tháng

GÓI CƠ BẢN
Youtobe 1

NS ≤ 8.000.000

900,000

GÓI TRUNG CẤP
Youtobe 2

8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

1,400,000

GÓI CAO CẤP
Youtobe 3

15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

2,300,000

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Youtobe 4

NS > 25.000.000

3,200,000

Hotline tư vấn miễn phí